RSS

Daily Archives: June 17, 2011

SYUKUR boleh, KUFUR juga boleh…

“Sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur”
(Q.S Al Insan [76]: 3)

 

MUKADDIMAH

Ayat ini terdapat di surat al Insan. Dinamakan al Insan karena di dalamnya terdapat ayat – ayat yang menceritakan awal kejadian manusia itu sendiri. Para ulama juga sepakat menjadikan surat al Insan sebagai bacaan yang sunnah dibaca pada shalat Subuh di hari Jum’at setelah surat as Sajadah di rakaat pertama.

Syaikh al Islam Ibnu Taimiyah ra berkata: ‘Diantara hikmah membaca kedua surat itu di hari Jum’at, mengingatkan kaum Muslimin akan penciptaan nabi Adam –sebagai awal penciptaan manusia- yang terjadi pada hari Jum’at. Sebagaimana hari kiamat juga kelak akan terjadi pada hari Jum’at. Selain, itu surat al Insan juga mengingatkan tentang perjalanan kehidupan manusia yang bermula dari sesuatu yang hina. Serta akhir perjalanannya yang niscaya berpulang kepada sang Pemilik kehidupan tersebut.

HIDUP adalah NIKMAT

Pernahkah kita berpikir bahwa hidup ini adalah nikmat? Dalam kacamata logika, bagi seseirang yang dikaruniai limpahan materi dalam hidupnya, boleh jadi menjawab ‘ya’. Kehidupan dunia ini adalah nikmat dan sesuatu yang menyenangkan. Sedang mereka yang ditakdirkan hidup tanpa materi yang cukup, mungkin mereka berkata ‘tidak’. Hidup adalah beban dan semata tumpukan penderitaan saja.

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on June 17, 2011 in artikel

 

Tags: , , , ,